Με το «d» να συμβολίζει τη λέξη ζάρι (dice) και το «6» τα κλασικά εξάπλευρα ζάρια που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή είναι απαραίτητα αρκετά εξάπλευρα d6, πριν ξεκινήσετε να παίζετε, χρειάζεται να τα προμηθευτείτε από κάποιο ειδικό κατάστημα επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Χρειάζονται τρία διαφορετικά είδη ζαριών (d6): 5-6 λευκά, κλασικά ζάρια και 5-6 κόκκινα εξάπλευρα ζάρια.

Το Σύστημα d6 είναι απλό και σύνθετο ταυτόχρονα: Ρίχνουμε μια Ζαριά, ένα σύνολο d6 και τα προσθέτουμε όλα σε ένα Αποτέλεσμα. Δηλαδή: 3d6 σημαίνει πως προσθέτουμε στο άθροισμα που «φέραμε» από τρία εξάπλευρα λευκά ζάρια.

Α) Στόχος κάθε Ζαριάς, όταν μας ζητείται από το παιχνίδι, είναι το συνολικό αποτέλεσμα να πετύχει και να ξεπεράσει το 10, που είναι, συνήθως, και το ζητούμενο για Επιτυχία στη Ζαριά.

Β) Κάθε «6άρα» σε ένα ζάρι θεωρείται ιδιαίτερη επιτυχία, προστίθεται στο αποτέλεσμα και ξαναρίχνεται (και για όσες φορές το ζάρι φέρνει «6» μέχρι κάποιο όριο).

Γ) Εάν η Ζαριά επιτύχει τη ζητούμενη Δυσκολία και περισσεύουν ζάρια, τότε κάθε τέτοιο ζάρι θεωρείται Επιπλέον Επιτυχία!

Παράδειγμα:

Α) Ρίχνουμε μια Ζαριά με στόχο μια συνηθισμένη Δυσκολία στο παιχνίδι που είναι το 10. Ας υποθέσουμε πως ρίχνουμε 3d6και έχουμε το αποτέλεσμα της ζαριάς:«4», «4» & «2».

Προσθέτουμε τα τρία ζάρια (σύνολο 10) για να καταφέρουμε ίσα-ίσα να φέρουμε Δυσκολία 10. Ο έλεγχος που κάναμε εκείνη τη στιγμή πέτυχε.

Β) Ρίχνουμε 3d6: Τώρα φέρνουμε «6», «4» & «1».
Η 6άρα προσθέτει νέο ζάρι στη Ζαριά, κι ας πούμε πως φέρνει “3”.

Επιλέγουμε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό για να καταφέρουμε 10. Μπορούμε να προσθέσουμε τα δυο πρώτα d6 (6+4=10) ώστε να περισσέψουν στο τραπέζι το “1” και το “3”, καταφέρνοντας 2ΕΕπ (2 Επιπλέον Επιτυχίες.

Αν το ζάρι ξαναέφερνε 6άρα, θα προσθέταμε ακόμη ένα d6 και θα μετράγαμε μια ακόμη Επιπλέον Επιτυχία

Αυτή είναι η κύρια ιδέα στο Heroes & Mythos d6 System © και λειτουργεί όπως σε οποιοδήποτε επιτραπέζιο παιχνίδι με σύνθετους κανόνες. Αφού ένας νέος παίκτης έχει καταλάβει τον τρόπο ριξίματος των ζαριών και του υπολογισμού των ΕΕπ, σχεδόν έχει μάθει το παιχνίδι.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεκαθαρίζουμε πόσες επιπλέον επιτυχίες κατάφερε μια ζαριά είναι να αφαιρούμε τα ζάρια προσέχοντας να φέρουμε αποτέλεσμα ίσο ή και περισσότερο από τη ζητούμενη κάθε φορά Δυσκολία (συμφέρει να επιλέγουμε συνδυασμούς όσο πιο κοντά στο νούμερο της Δυσκολίας). Όσα d6 της Ζαριάς περισσέψουν στο τραπέζι αυτά είναι και οι Επιπλέον Επιτυχίες και αξιοποιούνται για καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο της Ζαριάς.

Κόκκινα Ζάρια «κζ»

Τα κζ είναι τα «κακά ζάρια» στο Heroes & Mythos d6 System ©. Είναι τα ζάρια που ρίχνονται κάποιες φορές μαζί με τα λευκά «εμποδίζοντάς» τα να σημειώσουν Επιτυχία στη Ζαριά τους. Το πώς, πότε και γιατί θα το εξετάσουμε παρακάτω.

Γενικά, τα κζ κάνουν την εμφάνισή τους όταν ένας Ήρωας είναι κουρασμένος ή και τραυματισμένος και όταν τον δυσκολεύουν οι συνθήκες ελέγχου μιας Ζαριάς. Π.χ. Ένας Ήρωας κολυμπάει σε τρικυμισμένη θάλασσα!

Ο μηχανισμός των κζ:

Α) Τα κόκκινα ζάρια αφαιρούν d6 με όμοιο ή μικρότερο αποτέλεσμα.

Π.χ. Καταγράφουμε μια ζαριά η οποία μοιάζει με μαθηματικό τύπο, αλλά είναι απλή στην πράξη: 3d6+1κζ. Αυτό σημαίνει, πως ρίχνουμε τρία ζάρια  με αντενέργεια ένα κόκκινο ζάρι.

Ας δούμε παραδείγματα αυτής της ζαριάς:

«4», «5», «5» με τα 3 λευκά ζάρια και το κζ φέρνει «4». Το κζ μπορεί να αφαιρέσει είτε το «4», είτε το «3». Πάντα επιλέγεται το μεγαλύτερο (ή αλλιώς το ίσης αξίας με την κόκκινη ζαριά, εφόσον υπάρχει), δίχως να έχει σημασία εάν συμφέρει ή όχι τους παίκτες. Το κζ, λοιπόν, αφαιρεί το «4» από τη ζαριά των λευκών.

Έτσι μένουν 5+5=10. H Ζαριά καταφέρνει, παρά το κόκκινο ζάρι, οριακά τη Δυσκολία 10!

Εάν το κζ είχε φέρει «5» θα είχε καταφέρει να εμποδίσει την Επιτυχία καθώς θα αφαιρούσε το «5» από τη ζαριά και το άθροισμα θα έπεφτε στο «9»!

Β) Τα κόκκινα ζάρια μπορεί να προσθέτονται μεταξύ τους για να αφαιρέσουν ένα ζάρι, πότε όμως μια 6άρα. Μονάχα κζ που έχει φέρει 6άρα μπορεί να ακυρώσει ζάρι με 6άρα!

Προσοχή:

  1. Μόνο «6» σε κζ αφαιρεί 6άρα από d6 και αυτό πριν προστεθούν ζάρια από τις  6άρες.
  2. Εάν τα κόκκινα ζάρια έχουν αφαιρέσει όλα τα d6 μιας Ζαριάς και φέροντας “0” ή και λιγότερο τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό!

Το ουσιαστικό σημείο για τα κόκκινα ζάρια (κζ) στο Heroes & Mythos d6 System ©, δεν είναι η βεβαιότητα της ποινής που δίνουν στη ζαριά, αλλά ο φόβος για τους παίκτες της πιθανότητας αυτά να ακυρώσουν ενέργειες μέσα στο παιχνίδι!

Σημαντικό: Το Heroes & Mythos d6 System ©, έχει δοκιμαστεί από το 2010 με επιτυχία σε δεκάδες Play Testers και προδημοσιεύτηκε στη Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2016 με την Εισαγωγική Περιπέτεια για την Ελληνική Επανάσταση «Οι 300 του Ντολμά» από τις εκδόσεις «Ψυχής τα Λαμπυρίσματα».